s h o w r e e l

Konsert på Dubrovnik, Helsingfors 2015. LIVE

" the winner takes it all"

 

Konsert med Turun filharmonien orkesteri 2014

Showreel film&tv 2014

Video till låten Öde Ö. Musik: Peter Hägerstrand. Text: Peter Hägerstrand/ Emma Klingenberg

Sång: Emma Klingenberg

Ljudklipp från föreställningen "Helt på ytan, en en-bruds show" 2008 LIVE

trailer till "Stormskärs Maja" som spelades på Åbo Svenska Teater. 2015-2016

 

 

S H O W R E E L